Kullanım Koşulları

Beyazpano.com internet sitesinin kullanımı ve sitede sunulan içeriğe erişim ile Kullanım Şartlarını ve sitede yayınlanan tüm Yasal Uyarı ve Şartları okuduğunuzu ve bilgi sahibi olduğunuzu kabul etmektesiniz. Beyazpano.com bu çerçevedeki tüm Kulllanım Şartlarını dilediği zaman yenileme, değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar.

 

Beyazpano.com internet sitesini kullanmak ve içeriğine erişmek ile Kullanım Şartlarını kabul etmektesiniz.

 

Beyazpano.com burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her nitelikteki eğitmenin ve moderatörün; meslektaşları, iş ortakları, arkadaşları ve öğrencileri ile diledikleri ve kendilerince uygun görülecek her türlü eğitici, bilgilendirici ve tanıtıcı içeriği, bilgi ve belgeyi paylaşabilecekleri sanal bir iletişim platformudur.

 

Beyazpano.com hiçbir nitelikteki eğitim hizmetini vermemekte, site içerisinde sunulan derslerin eğitici ve öğretici niteliği yanında ilgili derslerde sunulan bilgilerin doğruluğu, tarafsızlığı ve dürüstlüğü hakkında hiçbir garanti ve taahhüt vermemektedir.

 

Beyazpano.com , site içerisinde sunulan derslerin mahiyeti, içeriği ve kapsamına hiçbir şekilde katkıda bulunmamakta, bu içeriği doğrudan denetlememekte ve müdahale etmemektedir.

 

Beyazpano.com derslere katılacak kişi veya kişilerin mevcudiyetini sağlamayacaktır, derslerekatılımı özendirecek, tanıtımını sağlayacak veya mecbur kılacak hiçbir uygulamada bulunmayacaktır.

Beyazpano.com içerisinde oluşturulan tüm derslerin isimleri ve nitelikleri, bu derslere katılanlar ve ilgili dersler içerisinde siteye yüklenen, paylaşılan her türlü bilgi, belge ve dökümanın tüm hukuki sorumluluğu bunları erişime sunacak ilgili kişilere ait olacaktır.

 

Beyazpano.com içerisinde tartışma platformları ve mesajlaşma arayüzleri aracılığı ile yazılan, paylaşılan ve açıklanan her türlü görüş ve fikir ile ilgili tüm hukuki sorumluluk bunları açıklayacak ilgili kişilere aittir.

 

KULLANICI KİMLİĞİ OLUŞTURMA
Kullanıcı kendisi tarafından girilen kimlik bilgilerinin doğruluğundan ve dürüstlüğünden sorumludur.

 

Kullanıcı kimliği oluşturulması sırasında verilecek kimlik bilgileri sitenin kullanımı ve kullanıcıların güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.

 

Kullanıcı tarafından verilen bu bilgilerin gerçeğe, temel ahlak kurallarına veya 3. kişilerin kişilik haklarına aykırılık teşkil etmesi halinde Beyazpano.com ilgili kullanıcının siteye erişimini engelleme ve kullanıcı kaydını derhal kapatma hakkını saklı tutar. Beyazpano.com kullanıcı kimlik bilgilerinin suistimali ile ilgili şikayetlerin varlığı halinde ilgili kullanıcı hakkında her türlü yasal yola başvurma hakkını saklı tutar.

 

Öğrenciler bir defa belirledikleri öğrenci ad ve soyadlarını bir daha değiştiremezler.
Kullanıcı kimliğine esas teşkil edecek kayıtlar kullanıcıların bildirdikleri e-posta adresleri temel alınarak oluşturulmaktadır. Kullanıcıların sistem üzerinde görünmesini istedikleri isim-soyad, takma ad ve benzeri kullanıcı isimleri üzerinde bir kısıtlama ve denetleme yapılmamaktadır. Benzer ve/veya aynı kullanıcı isimlerinin varlığı halinde e-posta adresleri temel alınacaktır.Sistemin işlerliği ve güvenirliği adına, Beyazpano.com sitesine öğretmen veya öğrenci kaydı yapan kullanıcılar, üyeliklerini kendi tasarrufları dahilinde sonlandıramazlar, kullanıcıların üyelik kayıtlarını sona erdirebilmeleri için durumu sistem yöneticilerine bildirmeleri zorunludur. Beyazpano.com , kötü niyetli kullanım ve benzeri hallerde gerekli görürse üyenin kaydını silmeyi, sistemden kaldırmayı veya üyeliği sonlandırmayı reddetme hakkına sahiptir.

 

DERSLER VE KATILIM
Beyazpano.com içerisindeki tüm dersler yalnızca Eğitmenler, Moderatörler ve Ders Kurucuları tarafından oluşturulmaktadır.


Derslerin adı, kapsamı yanında Derslerde anlatılan konu ve içeriklerin tamamı Ders yöneticileri tarafından tayin edilecek olup, ilgili derslerin tüm sorumluluğu Ders Yöneticilerine aittir.

 

Beyazpano.com içerisinde oluşturulacak tüm derslere esas teşkil edecek kayıtlar Ders Yöneticileri temel alınarak oluşturulmakta ve sistem tarafından her derse birbirinden ayrı bir Ders kodu atanmaktadır. Ders Yöneticilerinin, ilgili dersin sistem üzerinde görünmesini istedikleri Ders adı, Grup adı, Bölüm veya konu adı, takma ad ve benzeri Ders isimleri üzerinde bir kısıtlama ve denetleme yapılmamaktadır. Benzer ve/veya aynı Ders isimlerinin varlığı halinde Ders Yöneticileri ve Ders Kodları temel alınacaktır.

 

Derslere katılım ancak Ders Yöneticisinin daveti veya Ders Kodunun katılımcı tarafından bilinmesi ile mümkün olabilmektedir. Her halde, derslere katılım için Ders Yöneticisinin katılımcıyı öğrenci/katılımcı olarak dersine kabul etmesi zorunludur. Dersine katılacak kişileri belirleme, katılım isteklerini kabul etme ve reddetme, davet etme veya etmeme, dersinden çıkarma, tekrar dersine almama hakkı her zaman Ders Yöneticisine aittir. Beyazpano.com, katılımcıların derse katılmalarını sağlayamayacağı gibi Ders Yöneticilerini herhangi bir katılımcıyı dersine kabul etmek zorunda bırakamaz.

 

Sistemin işlerliği ve güvenirliği adına, derslere kabul edilen öğrenci ve katılımcılar, ilgili derslerden ve sınıflardan kendi istekleri ve tasarrufları dahilinde çıkamazlar veya dersi bırakamazlar. Katılımcıların ve öğrencilerin ilgili ders ve sınıflara katılımlarını sona erdirebilmeleri için durumu Ders Yöneticilerine bildirmeleri zorunludur. Beyazpano.com, kötü niyetli kullanım ve benzeri hallerde gerekli görürse katılımcıların veya öğrencilerin Derse ve sınıflara katılımına son verebileceği gibi bu talepleri reddetme hakkına da sahiptir.

 

DOSYALAR VE PAYLAŞMA
Beyazpano.com içerisindeki tüm kullanıcı ve katılımcılar, sistem içerisinde sitenin amacına uygun bilgi, belge ve dokümanı yükleyebilir, saklayabilir ve paylaşabilir.
Dosya boyutu her bir dosya için en fazla 25 MB’dır. Dosya büyüklükleri dosyaların biçimlerine ve ait oldukları işletim platformlarına göre farklılıklar gösterebilir. Beyazpano.com, bu boyutlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 


Eğitmenler için sağlanacak azami dosya saklama kapasitesi 2Gb, öğrenciler için ise 250Mb dır. Saklama kapasitesi, dosyaların biçimlerine ve ait oldukları işletim platformlarına göre farklılıklar gösterebilir.Beyazpano.com, bu boyutlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Kullanıcılar tarafından sisteme yüklenecek ve paylaşılacak her türlü bilginin tüm sorumluluğu ilgili kullanıcıya aittir. Beyazpano.com, kullanıcılar tarafından sisteme özel, gizli, kişisel veya kanuna aykırı hiçbir bilginin veya belgenin yüklenmesini, saklanmasını veya paylaşılmasını kabul etmediği gibi, ilgili bilgilerin çalınmasından, kaybolmasından veya zarar görmesinden hiçbirsuretle sorumlu tutulamaz.

 

DİĞER WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR
Beyazpano.com kendisi dışındaki web sitelerine doğrudan bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar yalnızca beyazpano.com sitesi kullanıcılarının faydalanması amacıyla Kullanıcılar, Ders Yöneticileri veya Sistem Yöneticileri tarafından sunulmaktadır. Kullanıcılar, bu web sitelerini kullanmalarından doğabilecek tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Beyazpano.com bu sitelerin içeriğini kontrol etmez ve bunların içeriği veya bu tür siteler üzerinden sunulan hizmetlerin doğruluğu hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

GARANTİ
Beyazpano.com, web sitesi ve içeriğinin kötü amaçlı program veya yazılımlardan (bilgisayar virüsü, solucan veya Truva atları gibi) arındırılmış olduğunu, belirli bir kullanım amacına veya uygulamaya koşulsuz uyumluluk göstereceği hususunda hiçbir açık veya zımni garanti vermez, teminat veya taahhütte bulunmaz. Beyazpano.com web sitesinde sunulan yazılımın güncel ve hatasız olması için gerekli tüm çaba ve özeni gösterecektir ancak her halde sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği, yazılım hataları ve bunların kullanımından doğabilecek zararlara karşı hiçbir açık veya zımni garanti vermez, teminat veya taahhütte bulunmaz.

 

SINIRLI SORUMLULUK
Beyazpano.com hiçbir durumda; önceden olasılığı bildirilmiş olsa bile Beyazpano.com web sitesinin kullanımından, kullanılamamasından, bilgi, hizmet ve ürünlerin performansından kaynaklanabilecek icrai, ihmali veya sair eylemlerden doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, cezai, kazai ya da herhangi bir başka zarardan ve ziyandan sorumlu tutulamaz.

 

TAZMİN
Beyazpano.com web sitesinin amacına aykırı, kanuna aykırı veya kötü niyetli kullanan ve kullanımına sebebiyet veren ve aracılık eden tüm kullanıcılar, Beyazpano.com ve bağlı kuruluşları ve çalışanlarına yöneltilebilecek her türlü iddia, zarar, kayıp, masraf ve giderleri makul avukat ücretleri ve mahkeme masrafları ile birlikte tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

YETKİLİ HUKUK
Beyazpano.com, tüm içeriği ve altyapısı ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu web sitesinde yer alan tüm kullanım şartlarına, Yasal uyarı ve şartlara Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Uluslararası nitelikteki her türlü anlaşmazlıklar Dijital Binyıl Telif Yasası (DMCA) hükümlerine tabi olacaktır.